Denizli Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun "İzne Bağlama Kararı" Konulu Duyurusu
 
 
Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacı ile İl sınırları içerisinde, Devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç “her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, oyun, temsil, gösteri, basın açıklaması, imza kampanyası, stant açma (ticari olanlar hariç), bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma eylemi, protesto eylemleri, meşale yakma ve taşıma, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob, mum yakma vb. etkinlikler ile 5490 sayılı Kanun çerçevesinde adres bilgileri oluşmayan karavan, seyyar veya sabit baraka, tır dorsesi, otobüs araba vb araçlarla yapılacak olan etkinlikler” 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesi kapsamında Olağanüstü Hal Süresince Valilik Makamının 20/04/2018 tarih ve 2018/603 sayılı Olur'u ile izne bağlanmıştır.