Denizli Valiliği,  Vali Yardımcıları Görev Dağılım Çizelgesini Görmek İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız...
 
 
/kurumlar/merkezefendikaymakamligi.gov.tr/Duyuru%20Pdf/G%C3%B6rev%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%20%C3%87izelgesi.xlsx