İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama İşbirliği  Komisyonu ve Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları Toplantısı Gerçekleştirildi.
 
Kaymakamımız Şükrü Görücü Başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 58. Maddesi gereğince İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama İşbirliği  Komisyonu ve Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları Toplantısı 31/01/2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya; Kaymakamımız Şükrü Görücü, Kurum Müdürleri, komisyon üyeleri ve oda temsilcileri katıldı.
 
İlk olarak; İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
 
Toplantı Gündeminde;
 
-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bu merkezce yürütülen başlıca faaliyetler,
-Bir önce ki yılda yapılan Halk Eğitim Planlama İş Birliği çalışmalarının değerlendirilmesi,
-Hayat Boyu Öğrenmeye işlevlik kazandırılması ve katılım oranlarının arttırılması için yapılacak çalışmalar ve bununla ilgili görüş ve öneriler,
-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılacak olan meslek edindirici, anlık gelir getirici ve istihdama yönelik faaliyet ve kurslar için katılımcıların görüş ve düşüncülerinin alınması,
-Yöremizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması için yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıların görüş ve düşüncelerinin alınması,
-Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında Müdürlüğümüzce bu güne kadar yürütülen faaliyetler,
-Müdürlüğümüzce yürütülen başarı izleme geliştirme projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve bu konuda katılımcıların görüş ve önerileri tek tek ele alınarak değerlendirildi.
 
Daha sonra; Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları Toplantısı  (MTOYK) gerçekleştirildi.
 
Toplantı Gündeminde;
 
-Yerel ve Bölgesel düzeyde Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınması,Çözüm önerilerinin görüşülmesi,
-Nitelikli bir Mesleki ve Teknik Eğitimin yapılabilmesinde Atölye ve laboratuar ihtiyaçları, eğitim araç gereci, makine teçhizat ve diğer donanım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında sektör ve yerel yönetimlerin katkılarının belirlenmesi,
-Mezun odlukları, eğitim aldıkları meslek dalında istihdam edilmeleri için sektör desteğinin sağlanması,
-Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerinin sosyal,bilimsel,kültürel,sanatsal ve sportif etkinlikleri ile Mesleki Teknik Eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek,
-Mayıs ayında yapılacak olan Mesleki Eğitim Tanıtım çalışmalarında yerel yönetim ve sektör desteğinin sağlanması,
-Atölye ve laboratuar öğretmenlerinin hizmet içi eğitiminde sektörden destek alınması konuları ayrıntılı olarak görüşülerek değerlendirildi.