Kaymakamımız Şükrü Görücü Başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 58. Maddesi gereğince İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama İş Birliği Komisyonu ve Okul Sektör İş Birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları Toplantısı 08.08.2018 Çarşamba Günü Hükümet Konağımız Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
 
Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taşkın Osman Yıldız , Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, Oda Başkanları  ve çok sayıda davetli katıldı.
 
Kaymakamımız  Şükrü Görücü, iyi dilek ve temennileriyle toplantıyı açtı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından  Kaymakamımız Şükrü Görücü konuşmasında  “Değerli katılımcılar, Halk Eğitim Müdürümüz dün göreve başladı. Halk Eğitim Merkezi olarak çok çeşitli alanlarda kurslar açtık. Açmaya da devam edeceğiz.  Yine sizlerle işbirliği içerisinde yapılan kurslarımız var. Bu çalışmalarda sizlerin de payı var. Biz Merkezefendi İlçesinin her alanda olduğu gibi, Halk Eğitimde de birincidir diyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için son derece değerli ve önemlidir. " dedi.  
 
Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, Halk Eğitim merkezi faaliyetleri ile ilgili bir sunum yaptı. Kurumun tarihçesi, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurs merkezleri hakkında bilgi verdi. Buna göre 2017-2018 öğrenci ve vatandaşlarımız bu kurslara devam etmiştir.  2017-2018 öğretim yılı sonunda kurslarda yapılan çalışmalar ve eserler yıl sonu sergisinde sergilenmiştir. 
 
Toplantı Gündeminde;
 
- Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bu merkezce yürütülen başlıca faaliyetler
 
- Bir önce ki yılda yapılan Halk Eğitim Planlama İş Birliği çalışmalarının değerlendirilmesi
 
- Hayat Boyu Öğrenmeye işlevlik kazandırılması ve katılım oranlarının arttırılması için yapılacak çalışmalar ve bununla ilgili görüş ve öneriler
 
- Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılacak olan meslek edindirici, anlık gelir getirici ve istihdama yönelik faaliyet ve kurslar için katılımcıların görüş ve düşüncülerinin alınması
 
- Yöremizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması için yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıların görüş ve düşüncelerinin alınması
 
- Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında Müdürlüğümüzce bu güne kadar yürütülen faaliyetler
 
- Müdürlüğümüzce yürütülen başarı izleme geliştirme projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve bu konuda katılımcıların görüş ve önerileri
 
- Yerel ve Bölgesel düzeyde Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınması
 
- Çözüm önerilerinin görüşülmesi
 
- Nitelikli bir Mesleki ve Teknik Eğitimin yapılabilmesinde Atölye ve laboratuar ihtiyaçları, eğitim araç gereci, makine teçhizat ve diğer donanım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında sektör ve yerel yönetimlerin katkılarının belirlenmesi
 
- Mezun odlukları, eğitim aldıkları meslek dalında istihdam edilmeleri için sektör desteğinin sağlanması için görüşülmesi
 
- Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerinin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile Mesleki Teknik Eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek
 
- Mayıs ayında yapılacak olan Mesleki Eğitim Tanıtım çalışmalarında yerel yönetim ve sektör desteğinin sağlanması için görüşülmesi
 
- Atölye ve laboratuar öğretmenlerinin hizmet içi eğitiminde sektörden destek alınması ve bu konularda katılımcıların görüş ve önerileri tek tek ele alınarak değerlendirildi.
 
Son olarak;  Bilişim Derneği başkan yardımcısı söz alarak “Bilişim alanında ve matbaa sektörüyle ilgili bir kurs talebi olursa biz dernek olarak gerekli desteği vermeye hazırız.” Dedi.  Denizli Atılım Derneği Başkanı söz alarak “Engelli çocuklarımızla ilgili özellikle zihinsel engelli çocuklarımızın katılacağı kurslarda bu çocuklarımıza yardımcı olunması gerekir. 23 yaş üstü engelli bireylerin bu çalışmalarda yer alması çok yararlı olacaktır. Bu konuda biz dernek olarak yaz kulubü düzenliyoruz. Çocuklarımız yaz aylarında faaliyetlerine devam ediyor.  Uzman Dr. Ayşe Erdoğan  “Halk Eğitimden Kurs alan kişilerin istihdamı ile ilgili geri bildirim alınıyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum.” Diye sordu.  Denetim Serbestlik Müdür Vekili “Yükümlülerimize bir çok seminer düzenliyoruz. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi’nden yardım ve işbirliği talep ediyoruz.” Dedi. Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası başkanı Ali Osman Horzum “Bizler 1200 oda mensubu ve 700 civarında bürosu olan bir odayız. Bizler stajyer ve yetişmiş eleman eğitimi ve istihdamı konusunda sizlere yardımcı olmaya hazırız.”dedi. Kaymakamımız  Şükrü Görücü “Arkadaşlar bu konularda sizlere yardımcı olmaya hazırız. Maalesef her sektörde çırak, stajyer ve eleman eksiği mevcut. Ancak bunu sizlerle işbirliği yaparak çözebiliriz." dedi.