"İlçe İdare Kurulumuzca Ad ve Soyadı Düzeltilmesi Kararı Alındı."
 
3 Kasım 2017 tarih ve 30229 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 7039 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun  Ad ve Soyadı düzeltilmesi üst başlıklı geçici 8- (1) maddesinde "Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/06/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir." hükmü gereğince Kaymakamımız Şükrü Görücü Başkanlığında ve İlçe İdare Kurulu üyelerinin katılımıyla 20.03.2018 tarihinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşti.
 
İlgili Kanun hükmü  gereğince  ilçemizde ikamet eden 12 vatandaşımızın,  Ad ve Soyadı Düzeltilmesi ile ilgili müracaatları İlçe İdare Kurulunca incelenerek karara bağlandı.