İNTERNET KAFELER
 
5651 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan, 11.04.2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin' 6. Maddesi ;
(1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.
(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından on beş gün içinde sonuçlandırılır.
 uyarınca ticari amaçla İnternet Toplu Kullanım sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 'İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik'te belirtilen usule uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı aldıktan sonra, iş yerinin faaliyette bulunabilmesi için aşağıda listede belirtilen belgeler ile birlikte Kaymakamlığımıza bir dilekçe ile başvurmalıdırlar.
 
İNTERNET KAFE İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
1-Dilekçe (Form)  İndirmek İçin Tıklayınız 
 
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada Belediyeden onaylı örneği
 
3-Ruhsat sahibinin/Sorumlu Müdürünün nüfus cüzdanı fotokopisi
 
4-Telekomünikasyon Kurumundan alınan IP sözleşmesi
 
5-Vergi Levhası fotokopisi
 
6-Oda Kaydı Belgesi fotokopisi (Odaya Kayıtlı ise)

7-Filtreleme yazılımının fatura veya lisans fotokopisi (BTK Onaylı)
 
 
 
İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: