Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) "IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu" hakkındaki duyurusu için tıklayınız: http://www.ombudsman2017.org.tr/