Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı
 

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına yapılacak sınavla 100 (yüz) kaymakam adayı alınacaktır.
 

Ek: Sınav İlanı