Kaymakamımız Dr. Adem Uslu  Başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 58. Maddesi gereğince İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama İş Birliği Komisyonu ve Okul Sektör İş Birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları Toplantısı 08.02.2019 Cuma  Günü Hükümet Konağımız Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
 
Toplantı da; İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şen, Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, Oda Başkanları  hazır bulundu.
 
Toplantı da ilk olarak; Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç,  Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Yürütülen faaliyetlerini içeren çalışmalarını Kaymakamımız Dr. Adem Uslu ve katılımcılara sunum eşliğinde aktardı.
 
Konuşmasına  Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turan Genç’e teşekkür ederek başlayan Kaymakamımız Dr. Adem Uslu,  Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan kursların vatandaşlarımız için son derece faydalı olduğunu belirtti.  “...Vatandaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak kursların açılması büyük önem taşımaktadır ve insanlarımızın bir alanda uzmanlaşması ve verimli olması gerekiyor. Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0 modelinde  teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplumun gelişimine katkı sağlanarak  Dijital ve teknoloji çağında insanoğlunu mutsuz edecek bir takım doneleri  ortadan kaldırmanın mümkün kılınabildiği bu sebeple de   insanımızın  nitelikli olarak yetiştirilmesi için  ihtiyaç duyulan noktalarda  Halk Eğitim Merkezimiz,  Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarımızın ve tüm kurumlarımızın koordineli olarak gerekli gayreti ve özveriyi göstererek hep beraber taşın altına elimizi koymalıyız ..." dedi.
 
Toplantı Gündeminde
 
1-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bu merkezce yürütülen başlıca faaliyetler
2-Bir önceki yılda yapılan Halk Eğitim Planlama İş Birliği çalışmalarının değerlendirilmesi
3-Hayat Boyu Öğrenmeye işlevlik kazandırılması ve katılım oranlarının arttırılması için yapılacak çalışmalar ve bununla ilgili görüş ve öneriler
4-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılacak olan meslek edindirici, anlık gelir getirici ve istihdama yönelik faaliyet ve kurslar için katılımcıların görüş ve düşüncülerinin alınması
5-Yöremizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması için yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıların görüş ve düşüncelerinin alınması
6-Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında Müdürlüğümüzce bu güne kadar yürütülen faaliyetler
7-Müdürlüğümüzce yürütülen başarı izleme geliştirme projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bugüne kadar yürütülen faaliyetler ve bu konuda katılımcıların görüş ve önerileri
8-Yerel ve Bölgesel düzeyde Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınması
9-Çözüm önerilerinin görüşülmesi
10-Nitelikli bir Mesleki ve Teknik Eğitimin yapılabilmesinde Atölye ve laboratuar ihtiyaçları, eğitim araç gereci, makine teçhizat ve diğer donanım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında sektör ve yerel yönetimlerin katkılarının belirlenmesi
11-Mezun odlukları, eğitim aldıkları meslek dalında istihdam edilmeleri için sektör desteğinin sağlanması için görüşülmesi
12-Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerinin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile Mesleki Teknik Eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek
13-Mayıs ayında yapılacak olan Mesleki Eğitim Tanıtım çalışmalarında yerel yönetim ve sektör desteğinin sağlanması
14-Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin hizmet içi eğitiminde sektörden destek alınması tek tek ele alınarak değerlendirildi.
 
Toplantının son derece verimli geçtiğini ifade eden Kaymakamımız Dr. Adem Uslu, toplantıya iştirak eden katılımcılara teşekkür etti.