Bakanlar Kurulunun Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine dair “24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı karar” ile Kurban Hizmetleri Yönetmeliğin uygulanmasına dair “21 Haziran 2017 tarihli ve 30103 sayılı tebliğ” doğrultusunda İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kaymakamımız Şükrü GÖRÜCÜ Başkanlığında, komisyon üyelerinin katılımıyla 02/08/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 
 
Toplantı Gündeminde;
1- Kurban satış yeri olarak Eskihisar Mahallesi yolu üzerinde bulunan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarının belirlenmesine, ihtiyaç halinde Komisyonun uygun göreceği ve Belediyece hayvan refahı ve halk sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınarak tespit edilen kurbanlık satış yerlerinin belirlenmesine, 
2- Hayvan satış yerlerinde ilgili kurum tarafından hayvan satış yerlerinin giriş ve çıkışlarında araçların dezenfekte edilmesine, yayılacak hastalıklara karşı, satış ve kesim yerlerinin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına, hastalıklı olan hayvanlar için karantina bölümleri kurulmasına,
3- Kurban satış yerlerine damızlık vasfı ve gebe olmayan dişi hayvan ile kurban kesimine uygun yaşta olan (2 yaşını doldurmuş ve kapak atmış) kulak küpeleri ve belgeleri tam olan hayvanların alınmalarına, satış yerlerinde ilgili kurumlar tarafından hayvanların gebelik ve yaş muayenelerini yapmak üzere yeterli sayıda Veteriner Hekim bulundurmalarına,
4- Komisyonca belirlenen yerler ile hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar dışında, cadde ve sokak aralarında alım-satımların yapılmaması için Belediye tarafından gerekli önlemlerin alınması ve bu konudaki ihbarların Belediyeye yapılması, uymayanlar hakkında Belediyece yasal işlem yapılmasına,
5- Kesim yeri olarak; Yenişehir Mh. Şengün Camii yanı, Adalet Parkının karşısında bulunan İmariskan Evleri Pazaryeri (Barbaros Açık Pazar yeri), Sevindik Mh. Pazaryeri, Karaman Mh. Pazaryeri , Servergazi Mh. Pazaryeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri ve Yenimahalle kapalı Pazar Yeri’nin küçükbaş hayvanlar için; Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvanlar için kurban kesim alanı olarak belirlenmesine ve belirlenen kurban kesim yerleri ile kurbanlık alırken ve kesilirken dikkat edilecek hususları açıklayan Ek-1 listenin 17/08/2017 Perşembe gününden itibaren web sitelerinde yayınlanarak halka duyurulmasına, satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye personelinden oluşan ekipler kurulmasına, satış yerlerinde belediye tarafından su ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasına, kesim yerlerinin hijyenik şartlara uygun olup olmadığı konusunda denetimlerin titizlikle yürütülmesine,
6- Özel Kurban kesim yeri hazırlayan ve Komisyona izin için başvuran şahısların kesim yerlerinin kurulacak ekip tarafından kontrolleri yapılarak uygun bulunanlara Komisyonca izin verilmesine, kesim yeri olarak belirlenen pazaryerlerinde Belediyece vatandaşların etlerini koyabileceği ve atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin edilmesine,
7- Kesim yeri olarak komisyonca belirlenen pazaryerlerindeki kesilecek hayvanların kontrolü Belediye Veteriner Hekimleri, et ve Süt Kurumunda yapılacak olan kesimlerin kontrolü kendi resmi Veteriner Hekimleri, Vakıf ve Talebe Yurtlarında kesilecek hayvanların kontrolü Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği yapılarak görevlendirilen Veteriner Hekimleri ve hayvancılık işletmelerinde kesilecek hayvanların kontrolü ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından yapılmasına,
8- Kesimden sonra cadde, sokak ve park gibi açık alanlarda kıyma makineleri ile et çekme ve kelle ütülmesi yapılmamasına, bununla ilgili kontrollerin Belediye ekipleri tarafından yapılmasına,
9- Kurban Bayramı öncesi basın ve medya yoluyla, camilerde hutbe ve vaazlarda hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik konuların işlenmesine; Kurban kesim yerlerinin hijyenik olması, kesilen büyükbaş veya küçük baş hayvanların kulak küpeleri ile pasaportlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,
10- Belediye tarafından herhangi bir şekilde kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için ekip oluşturularak gerekli hazırlıkların yapılmasına, hayvanlara eza-cefa verilmemesi hususunun vaaz ve hutbelerde yer verilmesine.
11- Kurban kesim yeri zeminlerinin temiz olmasının sağlanması ile pis su giderlerinin bulunmasına, temiz su bulundurulmasına ve kişilerin sosyal ihtiyaçlarını giderecek düzenlemelerin yapılmasına,
12- Kurban atıklarının belediyeler tarafından geciktirilmeden temizlettirilmesine,
13- Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde vatandaşların müracaatlarında yardımcı olmak amacıyla Belediye Başkanlığında ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde nöbet tutulması, nöbet tutacak personelin isim ve telefonlarının 18/08/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,
14- Belediye tarafından Bayramın 1, 2 ve 3. gününde, Belediye zabıtalarının denetimlerinin sıklaştırmasına, vatandaşların Alo 153 hattından Büyükşehir Belediyesine ilan edilecek telefon numaraları ile de İlçe Belediyelerine başvurulabileceğinin duyurulmasına,
15- Belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Müftülükçe DHYS kurban satış ve kesim yeri kayıt sistemine 14/08/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilmesine.
16- Kurban satış ve kesim yerleri 17/08/2017 Perşembe gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların internet sitelerinde yayınlanmasına,
17- Kurban kesim ücretlerinin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca mahalli şartlar göz önünde bulundurularak küçükbaş hayvan için 60,00 TL, büyükbaş hayvan için 300,00 TL olarak belirlenmesine, belirlenen bu ücretten kasaplara büyükbaş hayvanlar için 250,00 TL, küçükbaş hayvanlar için ise 50,00TL ödenmesine geri kalan ücretlerin de komisyon giderleri olarak ayrılmasına,
18- İlçe Komisyonlarınca kurban kesim yerlerinde İslami usullere göre kurban kesim esaslarını belirten bir levhanın uygun mekânlara asılmasına,
19- 2017 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 12/1 maddesinde belirtildiği üzere kesim yapacak görevlilerin sağlık sorunu olmayan kişilerden seçilmesine, Kurban kesim yerlerinde, görev alacak kesim elamanlarının ehil olduğuna dair belge ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme kurslarında eğitim alan kişiler tarafından yapılmasına,
20- Kurban Hizmetleri’nin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmelik (Madde:27) gereğince Kurban Kesim yerlerinde görevlendirilen personele (Veteriner Hekim, din görevlisi, şoför) ödenecek günlük ücretlerin 100,00 TL olarak belirlenmesine.
21-  Bu komisyon kararında belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak da 21/06/2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017 yılı Kurban Hizmetleri tebliğinde belirtilen hükümlere titizlikle uyulması konuları karara bağlandı.