KOSGEB 2017 YILI ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAMI
01 Ocak 2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen; KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylıimalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan tüm işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla İdare Başkanlığımızca “2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programı” uygulanacaktır.
Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;
- İşletme başına üst limiti 100.000.-TL,
- Sıfır (0) faizli,
- İlk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,
olarak uygulanacaktır.
Programda şu bankalar yer almaktadır:
- Akbank T.A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- T. Garanti Bankası A.Ş.
- T. Halk Bankası A.Ş.
- T. İş Bankası A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası A.Ş.
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 
İşletme başına 22.600.- TL (yirmiikibinaltıyüz) olan faiz tutarının tamamı, İdare Başkanlığımız tarafından ödenecektir.
İdare Başkanlığımızca 2016 yılında uygulanan 2016 Yılı Acil Destek Kredi Faiz Desteği Programından ve halen uygulanmakta olan Kilis İli Acil Destek Kredi Faiz Desteği Programından faydalanan işletmeler 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programından faydalanamazlar.
Destekten yararlanmak isteyen ve yukarıda belirtilen şartlara haiz işletmeler, ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) alacakları belge ile bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğüne başvurarak destek sürecini başlatabileceklerdir.
Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
Programın kapanış tarihi 30 Kasım 2017’dir.