Açık Yer Toplantı Alanları ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahı, Toplanma ve Dağılma Güzergahları İle Afiş ve Pankart Asılacak Yerler
 
 
 
2017 yılında İlimizde düzenlenecek açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü güzergahı ile toplantı ve gösterilerde çağrı ve propaganda amacıyla hazırlanan afiş, pankart ve ilanların asılacağı yerlerin güncellenmesi yapılarak Valilik Makamının 23.01.2017 tarih ve 50186272-640-E.1295 sayılı olurları ile onaylanmıştır.
 
2911 sayılı Kanun hükümlerine göre Denizli il merkezinde yapılacak olan açık yer toplantı alanları, yürüyüş güzergahı, toplanma ve dağılma güzergahlarını gösterir krokiler ve Valilik oluruna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
 
 
Makam Oluru
 
 
Haritalar
 
 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik